آژانس تبلیغات و بازاریابی

پروژه کهاب گستران

شرکت کهاب گستران آیریک در سال ۱۳۹۴ به منظور انجام فعالیت تخصصی روی سیستم جمع آوری و بازیافت بخار بنزین پایه گذاری گردید و تاکنون تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور را به این سیستم مجهز نموده است.

طراحی سایت شرکت کهاب گستران آیریک

باز طراحی سایت شرکت کهاب گستران آیریک که در بهمن ماه ۱۴۰0 انجام گردید. فعالیت های انجام شده در این پروژه:

  • باز طراحی از ابتدا بصورت کامل
    • طراحی وایرفریم، طراحی پروتوتایپ، طراحی برروی لوکال، آنلاین نمودن سایت
  • طراحی براساس استاندارد اولیه سئو
  • سرعت بالای لود سایت
  • طراحی ریسپانسیو
شرکت کهاب گستران آیریک تولید کننده دستگاه بازیافت بخار بنزین

فیلم برداری و تدوین تیزر صنعتی

شرکت کهاب گستران آیریک در سال ۱۳۹۴ به منظور انجام فعالیت تخصصی روی سیستم جمع آوری و بازیافت بخار بنزین پایه گذاری گردید و تاکنون تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور را به این سیستم مجهز نموده است.