آژانس تبلیغات و بازاریابی

پروژه های مپنا

گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی و بازرگانی بین‌المللی به همراه بیش از چهل شرکت زیرمجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث نیروگاه‌های حرارتی، اجرای پروژه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و نیز در حوزه برقی‌سازی، سلامت و سرمایه‌گذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست (EPC) و سرمایه‌گذاری خصوصی (IPP) در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت می‌کند.

طراحی کاتالوگ و کاور سی دی شرکت مپنا

در طراحی صورت گرفته برای گروه مپنا ابتدا تحقیق هایی درباره کسب و کار و مخاطبان انجام شد و سپس المان های اصلی مد نظر قرار گرفت و طرح اولیه براساس آنها انجام پذیرفت.

المان ها و طرح هایی که مورد استفاده قرار گرفتند همگی سعی بر هماهنگی و ایجاد ارتباط بین کاتالوگ، لوگو، سایت و برند بوک اصلی شرکت مپنا بوده است.