آژانس تبلیغات و بازاریابی

پروژه شرکت ORDS

ORDS یک شرکت خدمات سیار سوخت رسانی و فنی می باشد که در کانادا بصورت رسمی در حال فعالیت می باشد. این شرکت در سال 1401 تصمیم به برندینگ کسب و کار خودش در کانادا گرفت. در مرحله اول این شرکت از ما باز طراحی سایت و تولید و تدوین تیزرهای تبلیغاتی را خواستند. در زیر قسمتی از فعالیت هایی که ما برای شرکت ORDS انجام داده ایم را مشاهده می نمایید.

طراحی سایت شرکت ORDS

باز طراحی سایت شرکت ords که در شهریور ماه ۱۴۰۱ انجام گردید. فعالیت های انجام شده در زمینه طراحی سایت:

طراحی رابط کاربری اپلیکیشن شرکت ORDS

تولید و تدوین تیزر معرفی شرکت

فیلم برداری و عکس برداری صنعتی در لوکیشن مشتری برای معرفی و تهیه و تدوین تیزر معرفی کسب و کار و همینطور نمایش خدمت مشتری برای کاربران خودش.