عکاسی صنعتی

همانطور که همه فعالان حوزه صنعت به دنبال برندسازی و فروش هر چه بیشتر محصولاتشان هستند ما هم در شرکت ارتباطات خلاق آیریک از عکاسی برای پاسخ به همین نیاز صنایع استفاده می کنیم و در ادامه بررسی می کنیم که عکاسی در هر کدام از مراحل قیف فروش یا برندسازی شرکت های صنعتی چطور می تواند کمک کننده باشد و در نهایت موجب فروش بیشتر و راحت تر و همچنین برندسازی سریع تر و دقیق تر گردد.

مرحله نخست آگاه سازی

اگر به قیف فروش نگاهی بیندازیم در مرحله نخست این قیف با Awareness یا آگاه سازی مشتریان مواجه می شویم یعنی مرحله ای که تعداد زیادی مشتری وارد قیف می شوند و نیاز دارند تا با ما و محصولات ما آشنا شوند؛ در برندسازی نیز مرحله نخست در اجرای برندسازی آگاهی از برند می باشد که نیاز به انتقال اطلاعاتی در مورد خودمان و محصولاتمان به مشتریان بالقوه داریم.

مراحل اجرای پروژه های صنعتی شما

مرحله نخست آگاه سازی

مرحله دوم ایجاد علاقه مندی

مرحله سوم تصمیم گیری

ترکیب بندی رنگ محصول با محیط

مرحله چهارم اقدام

برای جلوه دادن بیشتر