پروژه شرکت ORDS

آشنایی با شرکت ORDS

شرکت ORDS یک شرکت فعال در زمینه سوخت رسانی سیار و ارائه خدمات سیار در کشور کانادا می باشد که سفارش یک پک کامل طراحی سایت، فیلم برداری صنعتی داشتند.

خدمات انجام شده

طراحی سایت

طراحی سایت شرکت ORDS در شهریور ماه 1401 انجام گردید. فعالیت های انجام شده در این پروژه:

تولید و تدوین تیزر معرفی شرکت

فیلم برداری و عکس برداری صنعتی در لوکیشن مشتری برای معرفی و تهیه و تدوین تیزر معرفی کسب و کار و همینطور نمایش خدمت مشتری برای کاربران خودش.

عکس برداری صنعتی

جهت دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید