آژانس تبلیغات و بازاریابی

پروژه شرکت ORDS

شرکت ORDS یک شرکت فعال در زمینه سوخت رسانی سیار و ارائه خدمات سیار در کشور کانادا می باشد که سفارش یک پک کامل طراحی سایت، فیلم برداری صنعتی داشتند.

خدمات انجام شده

تولید و تدوین تیزر معرفی شرکت

فیلم برداری و عکس برداری صنعتی در لوکیشن مشتری برای معرفی و تهیه و تدوین تیزر معرفی کسب و کار و همینطور نمایش خدمت مشتری برای کاربران خودش.

طراحی سایت

طراحی سایت شرکت ORDS در شهریور ماه 1401 انجام گردید. فعالیت های انجام شده در این پروژه:

عکس برداری صنعتی

جهت دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید